Blogspot'a üye misiniz?

14 Mart 2011 Pazartesi

AVRUPA EŞİT ÜCRET GÜNÜ: KIRMIZI CÜZDAN KAMPANYASI

Avrupa Eşit Ücret Günü aynı işte çalışan kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarına dikkat çekmeyi amaçlayan sembolik bir eylemdir ve Avrupa çapında geniş yer bulması amaçlanan ‘Kırmızı Cüzdan’ Kampanyası ile görünür kılınmaya çalışılmaktadır. Kampanya, Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu (International Federation of Business and Professional Women- IFBPW) Avrupa Koordinasyonu (BPW Avrupa) tarafından başlatılmış olup, bu çatı altında yer alan BPW Türkiye Kulüpleri (BPW Ankara, İstanbul, İzmir ve Safranbolu) tarafından Türkiye’de de sahiplenilmiştir. Kampanya, BPW Türkiye Kulüplerinin üyesi oldukları Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na başta olmak üzere, farklı sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmektedir.   

Kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini ortaya koyan hesaplama sonucu kampanyanın farklı ülkelerdeki başlangıç tarihleri belirlenmektedir.  Sözü geçen hesaplamaya göre bir kadının, bir erkeğin bir yılda kazandığını (31 Aralık’a kadar) ücreti kazanabilmesi için o ülkedeki cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin oranına bağlı olarak belirlenecek ve bir sonraki senede yer alan bir tarihe dek çalışması gerekmektedir. Bu kampanya ilk olarak Almanya’da geçtiğimiz sene gerçekleştirildiğinden, piyasalardaki mevcut durum ve ulusal çapta düzenlenen hesaplamalar sonucunda tarih 2008 yılında 15 Nisan olarak belirlenmiştir. Ancak, cinsiyete bağlı ücret faklılığı her ülkede farklı oranlarda yaşandığından, bu fark, bazı ülkelerde Mart Ayı, Nisan Ayı veya Mayıs Ayı’na kadar uzayabilmektedir. 

Türkiye’de ilişkin olarak yapılan hesaplamalar sonucunda ise Kırmızı Cüzdan Kampanyası’nın ulusal başlangıç tarihi 28 Mart olarak belirlenmiştir. Bu belirlemede, ulusal çapta toplumsal cinsiyete duyarlı ve ücret eşitsizliklerini ortaya koyan veriler mevcut olmadığından TÜSİAD’IN 2000 yılında hazırladığı Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset isimli Raporu’na dayanılarak, esas işinde maaşlı, ücretli ve yevmiyeli çalışan kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği incelemiştir. Sözü geçen rapora göre; eşit eğitim, deneyim ve meslek durumunda çalışan kadınlar ve erkekler arasında ücretler kadınların aleyhine % 24  daha düşüktür. Bu oarna göre ise bir erkeğin 365 günde kazandığı ücret için bir kadının 87 gün daha fazla çalışması gerekmektedir. Bir başka deyişle, Türkiye’de çalışan bir kadının, bir erkeğin bir yılda kazandığını (31 Aralık’a kadar) ücreti kazanabilmesi için bir sonraki senenin 28 Mart’ına kadar fazladan çalışması gerekmektedir. 

1955 senesinde çalışabilir kadın nüfusunun % 72’si istihdam edilirken, bu oran bugün % 24,3’tür. Kentlerde kadınların iş gücüne katılımı ise Türkiye ortalamasının altındadır. Kadınlar en çok tarımda istihdam edilmektedir ve eğitim oranı yükseldikçe işgücüne katılma oranı da artmaktadır. Buna mukabil kadınların aylık kazançları en üst eğitim düzeyinde bile erkeklerin özel sektörde ancak % 68’i kamu sektöründe % 76’sı kadardır; ayrıca, üst düzey konumda çalışan yönetici kadınların aynı düzeyde çalışan erkeklerden % 47 daha az ücret aldığını ortaya koymaktadır (TÜSİAD, Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu Raporu). Bu durumda kadın emeğini görünür kılacak politikalar uygulanmalıdır.

Türkiye'de açıkcası ben bu tür bir ücret adaletsizliği olduğuna katılmıyorum. Büyük ölçekli şirketlerde belirli bir ücret politikası uygulanmaktadır ve bu tür kurumsal yapılarda çalışanın hakkı hukuken de gözetilmektedir. Küçük ölçekli patron şirketlerinde ise durum değişebilir. Ancak bu da genele yayıldığında Türkiye'de böyle bir adaletsiz ücret politikası yoktur. Konuyla ilgili olarak çekilmiş bir videoyu paylaşıyorum. Anlamlı olmasına karşın videoyu izleyebileceğinizi çok sanmıyorum.

equalpayday satisfaction the granny remake | izlesene.com

0 yorum:

Related Posts with Thumbnails